Huisregels

In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld
met betrekking tot uw sportieve en medisch verleden .

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseuse de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.
Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Bent u al onder behandeling van bijvoorbeeld een arts, therapeut of specialist,
of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze
arts of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming
nooit verstrekt aan derden.

Gemaakte afspraken graag minimaal 24 uur voor aanvang annuleren.
De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven.
Wij verwachten van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de
massage- behandeling heeft gedoucht.
Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken
maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan kunt u ons NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen,
tijdens of na de massage.